Actievoorwaarden Verkiezing: Hasbro Spelen

De winactie geldt voor Nederland.

Deze actie loopt van 31 mei 2023 t/m 22 juli 2023. Reacties na deze dag of dit tijdstip worden niet meegenomen in de winactie.

Per e-mailadres kan er maximaal 1 keer worden gestemd en deelgenomen aan de winactie. Meerdere stemmen afkomstig van hetzelfde e-mailadres tellen niet mee in het selectieproces.

Onder alle deelnemers worden 5 speelgoedpakketten met daarin speelgoed en spellen van Hasbro verloot.

De prijs bestaat uit een Hasbro pakket met daarin: NERF Elite 2.0 Shockwave RD 15, Play-Doh Magische Mixer Speelset, Cluedo Escape Verraad in Slot Swaenesteyn, Monopoly Wereldreis, Transformers Movie 2-In-1 Mask Bumblebee, Peppa Pig Peppa gaat naar de Dierentuin, My Little Pony Musical Mane Melody en heeft een totale waarde van € 250,93.

Er is geen inschrijfgeld of aankoop verplicht voor deelname aan deze winactie

Werknemers van Hasbro en Charly PR (een bedrijf van Lammers van Toorenburg Benelux Public Relations B.V), hun familieleden en ieder ander die betrokken is (geweest) bij de winactie, is uitgesloten van deelname.

Charly PR behoudt zich het recht voor om de winactie en de voorwaarden te annuleren of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Charly PR zal eventuele wijzigingen in de winactie zo snel mogelijk melden aan de deelnemers.

Gewonnen prijzen zijn niet in te ruilen voor geld en niet overdraagbaar. De prijzen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en Charly PR behoudt zich het recht voor om een prijs te vervangen door een alternatief. In geval van weigering of niet aanvaarding van prijzen of de aan de prijzen verbonden voorwaarden, behoudt Charly PR zich het recht voor de prijzen niet uit te keren en een andere winnaar te selecteren.

Charly PR verloot 5 winnaars uit alle deelnemers.

Beslissingen van Charly PR met betrekking tot alle zaken die met de winactie te maken hebben, zijn definitief. Daarnaast kan over de uitslag niet worden gecommuniceerd.

Door deelname aan deze winactie geeft de deelnemer toestemming voor het mogelijk verzamelen en gebruiken van zijn of haar persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaar of andere deelnemers worden uitsluitend gebruikt voor de winactie en in overeenstemming met de huidige Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming. Ook worden ze niet bekendgemaakt aan derde partijen zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.

Winnaars worden persoonlijk benaderd.

Na het stemmen zal elke deelnemer nog twee e-mails ontvangen: 1. Voor de bekendmaking van de winnende stad. 2. De bekendmaking van de datum met uitnodiging voor de Hasbro Spelen.

Charly PR behoudt zich het recht om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de actievoorwaarden of indien hiervan bij Charly PR het redelijke vermoeden bestaat. Dat geldt ook indien de deelnemer onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens heeft verstrekt of informatie die in strijd is met de wet of indien de deelnemer anderszins onrechtmatig handelt jegens Charly PR of derden.

Daarenboven behoudt Charly PR zich het recht voor om juridische stappen te zetten tegen eenieder die fraude of misbruik pleegt of probeert te plegen.

Eventueel verschuldigde kansspelbelasting op prijzen zal worden voldaan door Charly PR. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer.

Aan typ-, druk- en andere fouten kunnen geen rechten worden ontleend.